Declaratia de valoare

Recunoasterea titlurilor academice si profesionale

Actele de studii obținute în România și legalizate conform prevederilor Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 sunt recunoscute ca atare în alte țări membre Haga, însă, pentru Italia este necesară o procedura suplimentară, care se poate face doar prin intermediul Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei din București sau din Timișoara și care are drept rezultat obtinerea unui document numit „Declaratie de Valoare” vezi specimen. Prin acest document se declară valoarea locala a actului de studiu (drepturile care deriva în urma obținerii unui act de studiu in țara în care a fost obtinut) dar și inexistenta unor limitări de tip profesional pentru exercitarea activitatii.

 

Ambasada Italiei la Bucuresti elibereaza declaratii de valoare pentru urmatoarele titluri de studii emise de institutiile de invatamant din România: 

1. CERTIFICAT DE PROMOVARE A TESTELOR NAŢIONALE / CERTIFICAT DE CAPACITATE (8 CLASE);     

2. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CICLULUI INFERIOR AL LICEULUI (10 CLASE); 

3. DIPLOMA DE BACALAUREAT; 

4. CERTIFICAT/DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE A ŞCOLII POSTLICEALE; 

5. DIPLOMA DE ABSOLVIRE A COLEGIULUI UNIVERSITAR; 

6. DIPLOMA DE STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE; 

7. DIPLOMA DE LICENŢA; 

8. DIPLOMA DE MASTER

 
Acte necesare pentru obtinerea declaratiei de valoare pentru cetatenii romani:
A. Formularul de cerere a “Declaratiei de valoare” care trebuie completat integral şi semnat.
B. Actul de studiu în original. Actele de studiu referitoare la învăţământul obligatoriu, la studiile profesionale, gimnaziale, liceale şi post-liceale vor trebui vizate de Inspectoratul şcolar teritorial. Actele de studiu universitare şi post-universitare vor trebui vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Actele de studiu vor trebui completate cu foaia matricolă în ceea ce priveşte învăţământul obligatoriu şi cu suplimentul la diplomă pentru învăţământul universitar.
C. Certificatul de confirmare “Adeverinţa” instituţiei de învăţământ şcolar sau universitar care a eliberat actul de studiu, conţinând ştampila, semnătura şi data emiterii. Acest document trebuie să demonstreze obţinerea efectivă a actului de studiu, durata, tipologia (învăţământ gimnazial, liceal, profesional, universitar, post-universitar), formele cursului (dacă este obişnuit, de zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă), nota obţinută la examenele finale şi metoda de notare adoptată. În final, trebuie specificat dacă instituţia care a eliberat actul de studiu este publică sau privată şi, în acest ultim caz, trebuie să indice legea de acreditare.
D. Actele de stare civila în cazul în care au intervenit modificări asupra prenumelui sau numelui de familie, se vor prezenta actele de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) din care reiese schimbarea prenumelui sau a numelui de familie
E. Copia actului de identitate a solicitantului, în curs de valabilitate.
Documentele indicate la litera B trebuie prezentate în original + o copie autentificată, însoţite de traducerile respective în limba italiană, personal, de către interesat sau prin intermediul unei persoane de încredere pe baza unei delegaţii. Trebuie predată de asemenea biroului consular copia întregii documentaţii. Toate documentele trebuie strânse într-un dosar (dosar plic) pe care se scriu datele personale ale interesatului.
Scroll to Top