Serviciile noastre
Traduceri Autorizate Iasi

 Important!!! Se va respecta cu stricteţe confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele prezentate spre traducere. Tariful unei traduceri se va calcula pentru minim o pagina de tradus. Traducerile se pot efectua în regim normal, conform unui termen de executare, stabilit de comun acord cu clientul sau in regim de urgenţă (24/48) ore vezi secţiunea Tarife. Traducerile pe care biroul nostru vi le poate oferi, la cele mai inalte standarde de calitate şi promptitudine, includ domenii vaste de activitate:
Juridic: acte notariale (declaraţii şi procuri, acorduri şi convenţii, contracte de vânzare-cumpărare), hotărâri şi sentinţe judecătoreşti, acte de stare civilă (certificate de naştere, certificate de căsătorie, certificate de deces, adeverinţe de celibat) acte de înfiinţare a societăţilor comerciale, documente de urmărire penală etc.
Comercial-bancar: documente contabile (bilanţuri anuale, situaţii financiare), planuri de reorganizare, contracte de muncă, studii de marketing, dosare pentru participare la licitaţii contracte de vânzare-cumpărare, corespondenţă comercială (cereri de ofertă, oferte, comenzi, facturi comerciale, certificate de calitate, avize de livrare)etc.
Tehnic: manuale tehnice de operare si intretinere aparatura, certificate, licente, norme de produs, manual de management al calităţii (ISO 9001:2000), cărţi tehnice auto, certificate de înmatriculare auto etc.
Traduceri medicale: analize, diagnostice, foi de spitalizare, reţete medicamente, prospecte etc.
Acte de studii: programe analitice, diplome, adeverinţe, foi matricole, planuri de invăţământ, suplimente la diploma, disertaţii etc.
General: corespondenţă, articole din presă, broşuri şi pliante informative, pagini de internet etc.

 

IMPORTANT!!! BIROUL NOSTRU ESTE SINGURUL BIROU DIN IAȘI LA CARE VEȚI GĂSI UN TRADUCATOR AUTORIZAT DE LIMBA GREACĂ, DE LA CARE VEȚI PUTEA SOLICITA, ÎN MOD DIRECT, PRESTAREA SERVICIILOR DE TRADUCERE SCRISĂ ȘI ORALĂ DIN/ÎN LIMBA GREACĂ.
TRADUCERI AUTORIZATE din/in: ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ, GERMANĂ, GREACĂ, RUSĂ, UCRAINEANĂ, ALBANEZĂ, SÂRBĂ, BULGARĂ, MAGHIARĂ, CEHĂ, POLONĂ, SLOVACĂ, TURCĂ, ARABĂ, PORTUGHEZĂ, EBRAICĂ, OLANDEZĂ, NORVEGIANĂ, SUEDEZĂ, DANEZĂ, CHINEZĂ, JAPONEZĂ
IMPORTANT: PRELUAREA COMENZILOR DE TRADUCERE AUTORIZATĂ SE POATE FACE ŞI ON-LINE!!! UNUL DINTRE COLEGII NOŞTRI VĂ STĂ LA DISPOZIŢIE, ZILNIC, PENTRU PRELUAREA ON-LINE A COMENZILOR D-VOASTRA.

 

Legalizari Notariale

Vă stăm la dispoziţie cu servicii de legalizare a traducerilor autorizate şi copii legalizate a documentelor originale. Pot primi încheiere de legalizare: traducerile documentelor oficiale, ce poartă ştampila şi semnătura unei autorităţi, prezentate traducatorului în original sau in copie (xerox, fax), cu precizarea ca, în cazul acestora din urma, în încheierea traducătorului se va specifica natura documentului – “traducere autorizată conformă cu documentul copie prezentat” sau traducerile documentelor originale sub semnatură privată.
Apostilari, Supralegalizari Conform Conventiei de la Haga
Oferim, la cele mai mici preţuri şi în timp util, servicii de apostilare vezi specimen apostilă pentru diferite categorii de documente:
Acte de studii: (gimnaziale, liceale, universitare, post-universitare): diplome, foi matricole, certificate de absolvire, certificate de competenţă profesională, adeverinţe, programe analitice
Acte de stare civila: (certificate de naştere, căsătorie, adeverinţe de celibat) etc.
Oferim servicii de supralegalizare, pentru:
– traduceri autorizate si legalizate – acte notariale (declaraţii, procuri) – sentinţe judecătoreşti definitive și irevocabile.
Interpretariat
Biroul nostru vă oferă servicii de interpretariat pentru limbile: engleză, franceză, italiana, greacă, spaniolă, germană cu precizarea că puteti beneficia de acest serviciu, numai în baza unei programări făcute, cu cel putin 24 ore inainte. Tariful pentru interpretariat se va calcula per ora şi se va achita cel puţin o ora de interpretariat vezi secţiunea tarife.
Consultanta
Important!!! Clienţii biroului nostru beneficiază, în mod absolut gratuit, de servicii de consultanţă cu privire la
Intocmirea dosarelor pentru strainatate:
– echivalarea si recunoasterea studiilor in strainatate – obtinerea declaraţiei de valoare – Dichiarazione di valore emisă de către Consulatul Italiei la Bucureşti – căsătorie în străinătate – obţinere cetăţenie – emigrare Canada
Efectuarea demersurilor legale la oficialitati ale statului roman
– vizare documente studii universitare la CNRED – inmatriculări şi radieri vehicule – înfiinţări societati cu capital străin
Intocmirea dosarelor de obtinere a unui credit bancar pentru lucratorii români în strainatate
Perfectarea diferitelor documente notariale: procuri, declaratii pe propria raspundere, acte de vânzare-cumparare.
Servicii Conexe
La solicitarea expresă oferim:
Servicii de reprezentare prin procura notariala:
la diferite instituţii pentru obţinerea documentelor oficiale (documente de stare civilă, diplome, certificate, adeverinţe, cazier judiciar etc.), aplicarea vizelor pe documente originale (la Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică) etc.
Servicii de scanare documente si expediere via email
Eliberare exemplar suplimentar traducere
Programare on-line (depunere dosar pentru echivalare studii la Consulatul Italiei) si programari telefonice